KVĚTEN–ČERVEN 2021 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTVSTUPENKY

Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík, MBA

Jsem psycholog a psychoterapeut ve výcviku (Gestalt Studia). Po dokončení studií jsem pracoval dva roky jako terapeut v komunitě pro drogově závislé Krok v Kyjově. Poté jsem tři roky působil v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. V současné době šestým rokem provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi v uskupení Terapeuti Brno a jako externí lektor vyučuji program MBA na brněnské University of Applied Management. Příležitostně se věnuji také přednáškové činnosti na školách a v pracovních kolektivech v rámci osvěty, prevence či krizové intervence. Pokud bych měl svůj pracovní přístup shrnout do jedné věty, řekl bych, že důvěřuji potenciálu v lidech, který je potřeba individuálně poznat a správně uchopit, aby pomohl překonávat překážky a rozvíjet život novými směry.

WORKSHOP


Jak malé kroky ke změně vedou

Středa 9. 6. 2021 | 18:00 – 19:30 | online

Uvědomujete si, jaké cesty životem volíte? Vydáváte se více prošlapanými stezkami, bezpečnými a známými trasami? Nebo vstupujete do neznáma a děláte kroky, u nichž nevíte, co bude následovat?

Která z variant je správná? A v jaké míře? Kam vás takové cesty zavedou? Každý den, každý moment je příležitostí k nalezení odpovědí.

Workshop má zážitkový, sebezkušenostní charakter. Účastníky povede k uvědomění vlastních ustálených vzorců myšlení, prožívání a chování a také k porozumění jejich omezujících účinků. Zároveň nabídne rozšíření individuálního repertoáru reakcí. Zážitky účastníků a další procesy, které se na workshopu odehrají, bude lektor průběžně vztahovat k teoretickým konceptům gestalt psychoterapie. Na závěr je propojí s modelem terapeutické změny.