12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

Richard Vaľa, Eva Pospíšilová

Bc. Richard Vaľa je svobodný učitel Fyzioterapie funkce a fyzioterapeut. Spolupracuje a učí s Clarou Lewitovou. V CKP Dobřichovice se věnuje zejména pacientům s funkčními poruchami. Má holistický přístup.

Mgr. Eva Pospíšilová je svobodná učitelka Fyzioterapie funkce a fyzioterapeutka na volné noze. S radostí učí kurzy Fyzioterapie funkce a od roku 2015 asistuje při klinických konzultacích Clary Lewitové. Fyzioterapie je pro ni řemeslem a uměním.

WORKSHOP


Opora v každom z nás

Sobota | 13:00 – 14:30 | 15:00 – 16:30 

Niesom tu sám, je nás mnoho. Môžem sa otvoriť, odovzdať… môžem tiež podporiť, navrátiť rovnováhu. Sme tu jeden pre druhého. 
Ide o pohybový WS, v ktorom kooperujú dvojice/štvorice. Cieľom je prežitok a pozvaný sú všetci 🙂