KVĚTEN–ČERVEN 2021 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTVSTUPENKY

MUDr. Pavel Špatenka

Známý nejen jako spisovatel a terapeut, ale také jako tvůrce osobitého pohledu na sebepoznávací proces v léčení a v životě člověka vůbec. Ve svém učení zabývá se tématy lidské psychiky na pomezí duchovní a duševní síly člověka přičemž plně respektuje složitost psychiky a nároky západního člověka 21 století. Své učení nespojuje s žádným náboženstvím ani spirituální tradicí. Jeho snahou je zpřístupnění vědomého i nevědomého duševního světa každému, kdo se zajímá o vlastní vývoj a sebepoznání.

WORKSHOP


Osobní hodnota a soucit sám se sebou

Středa 9. 6. 2021 | 18:00 – 19:30 | online

V praktické psychoterapii se ukazuje, že důsledkem citových zranění spojených s méněcennými pocity je nízká sebehodnota. Máme nástroj, jak zranění léčit, jak pracovat s osobní hodnotou a přijímat sama sebe. Workshop vám pomůže zmapovat možnosti jak s nízkou sebehodnotou zacházet.