12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

MUDr. Pavel Špatenka

Známý nejen jako spisovatel a terapeut, ale také jako tvůrce osobitého pohledu na sebepoznávací proces v léčení a v životě člověka vůbec. Ve svém učení zabývá se tématy lidské psychiky na pomezí duchovní a duševní síly člověka přičemž plně respektuje složitost psychiky a nároky západního člověka 21 století. Své učení nespojuje s žádným náboženstvím ani spirituální tradicí. Jeho snahou je zpřístupnění vědomého i nevědomého duševního světa každému, kdo se zajímá o vlastní vývoj a sebepoznání.

PŘEDNÁŠKA


Soucit

Sobota | 13:15 — 14:15

Nejenže spolu navzájem nekomunikujeme o tom, co nás uvnitř trápí, ale často se nezajímáme ani o své vlastní strasti a všechno rovnou raději někam zahodíme. Máme velké potíže prožívat své emoce. Máme velký problém tyto emoce regulovat.  Často vůbec nevíme, co je to soucit s druhými, protože neznáme soucit se sebou samým. Odsoudit druhého je tak snadné. A umíme to na první dobrou. Ale otevřít se sobě i druhému s porozuměním a soucitem už sice tak snadné není, ale je to  překvapivě účinné a jediné skutečné řešení všech emocionálních nedorozumění mezi námi lidmi. 

WORKSHOP


Bdělá pozornost a soucit

Sobota | 14:30 — 15:30

Soucit není komodita, která se dá koupit, natož směnit v bance. Je to stav, kterého můžeme dosáhnout poctivou vnitřní prací a poznáním. Všímavé vědomí a soucit mají cosi společného. Pojďme společně najít praktickou odpověď na pěstování soucitu.