12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

PhDr. Naďa Grosamová

Psycholog, kouč. Jako kouč pracuje způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními kameny jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snaží využít veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vychází z myšlenky, že každý ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče pak je pouze pomoci koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet. Je akreditovaným konzultantem a interpretátorem Hoganovy Diagnostiky a je certifikována v úrovni Facilitátor pro metodu Sociomapování.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVACÍ ROZHOVOR


Někdy stačí jen docela málo.

Pátek | 15:00 – 16:00 | 17:00 – 18:00
Sobota | 8:45 – 9:45 | 10:00 – 11:00 | 13:00 – 14:00 | 14:15 – 15:15 | 15:30 – 16:30

Příležitostí je kolem nás plno, ale musíme být připraveni je vidět. A když už je vidíme, musíme mít odvahu z příležitosti udělat realitu. Ze snění vytvořit skutečnost. Někdy je těžko najít odhodlání, impuls pro ten první krok….. Ráda bych nabídla příležitost k hledání odvahy „chytit příležitost za pačesy“ naplnit své sny. Tentokrát to nebude přednáška ani workshop, ale individuální koučovací rozhovor v malé koučovací kavárně „Kamba“pro několik z vás, kteří budete mít zájem posunout své sny a touhy blíže k realitě.