KVĚTEN–ČERVEN 2021 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTVSTUPENKY

Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut.

PŘEDNÁŠKA


Sebedůvěra – sebejistota – sebevědomí

Sobota 12. 6. 2021 | 14:00 – 15:30 | osobní setkání

V rozporu s tvrzením, že člověk je tvor moudrý se ukazuje, že člověk je tvor emotivní a imaginativně uvažující. Proto je třeba při výchově dětí velmi dbát na to, aby byly syceny jejich potřeby – je obtížné je oddělovat, ale jedná se především o potřeby tělesné a emoční. Z nich totiž vychází všechno ostatní a tvoří to fundamentální část naší životní serealizace – a její úspěšnosti.

Tato sytost má několik podmínek, které se týkají na prvním místě pocitu blízkého vztahu a v rámci něj  postupné citové osamostatňování. Role matky je děti připravit na emoční samostatnost a ta se rozděluje do oblasti samostatné sebeobsluhy, emoční autonomizace a pocitu sociálního přínosu. Všechny zmíněné oblasti jsou klíčové a nezaměnitelné. Pro spokojený život je zkrátka třeba pocit, že jsem připraven „čelit“ životu. Jsou to spojené nádoby – souvislá citová jistota tvoří sebejistotu a tvořivá uspokojivá seberealizace zase sebedůvěru.  Třetím, vývojově vyšším atributem vědomí je sebevědomí – sociální vývoj vědomí a tím pádem osobnosti je pro náš život hlediskem kvality života v sociálních skupinách. Je tvořen pocitu užitečné seberealizace a uvědomované role v ní. Potřebujeme se naučit gramotně komunikovat a funkčně kooperovat, což se dělí do několika klíčových oblastí. Především je třeba mít opakovaně prožit pocit, že jsem milován a přijímán – tím obsahově navazuji na předchozí  odstavec..

Dále je třeba být si vědom své jedinečnosti, což se děje přes uvědomované dovednosti a adekvátní hodnocení za ně. Za další nenahraditelnou funkci vědomí považuji hemisférickou spolupráci, představu o svých možnostech a rozvinutou adaptaci na změny (prostředí, návyků, režimu). A samozřejmě je klíčové, abychom se uměli vyrovnávat s neúspěchem a nekolabovali pokaždé, když se nám něco nepovede a rozuměli rámcově kapacitě své tvořivé inteligence (jak se lidově říká „byli vyhraní“). Obsah přednášky se dotkne projevů nezralosti u předškolních, školních (v případě zájmu) i dospělých jedinců.