12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

Mgr. Jaromír Basler

Psychoterapeut, supervizor v pomáhajících profesích, lektor vzdělávání zaměřeného na umění komunikace, řešení problémů a konfliktů, rozhodování, plánování a spolupráci v osobním i profesionálním životě, kouč v komerční sféře.

WORKSHOP


Individuální supervize na vlastní kůži

Pátek | 15:00 – 16:00
Sobota | 8:30 – 9:30; 11:15 – 12:15; 13:30 – 14:30
Neděle | 8:30 – 9:30

„Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.“ – toliko definice wikipedie. Pokud bych to měl říci vlastními slovy, tak pro mě je „super-vize“ příležitostí „dobře – vidět“. V bezpečném prostoru supervizního vztahu klient může otevřít své pochyby a tápání bez toho, aniž by byl hodnocen či souzen, má příležitost zorientovat se v problematické situaci či tématu, se kterým přichází tak, aby dobře viděl svoji roli, souvislosti, které mu unikaly nebo je doposud neviděl, a získat tak potřebný nadhled, novou perspektivu… Přijměte nabídku individuální formy supervize, kde si můžete supervizi „okusit“ na vlastní kůži a využít tak příležitost dobře vidět…