12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.

Teolog a pedagog. V současné době pracuje jako ředitel Církevní základní školy Orbis-Pictus v Táboře. Od roku 1996 do roku 2016 působil na TF JU v Českých Budějovicích na katedře filosofie a religionistiky, z toho osm let jako vedoucí této katedry. Jeho hlavním tématem jsou vztahy mezi judaismem a křesťanstvím, k tomuto tématu vydal v roce 2017 knihu „Židovské inspirace křesťanství“. Dalšími oblastmi zájmu je personální filosofie, současná filosofie, vztah filosofie a umění, teodicea a křesťanská pedagogika. Věnuje se i veřejnému prostoru a komunální politice.

PŘEDNÁŠKA


K čemu je škola?

Sobota | 14:15 – 15:45

Škola a školský systém je nedílnou součástí našeho společenského i osobního života. Jak vznikala myšlenka školy v antickém Řecku? V čem je tato myšlenka originální a v jak se má k řecké filosofii? Jaké jsou důvody pro školní systém v době osvícenství, kdy se formuje škola jako něco povinného? A k čemu je dobrá škola dnes? Součástí přednášky bude i v závěru krátká diskuze.

Evropa jako příležitost

Sobota | 16:00 – 17:00

Civilizace Evropy se v průběhu dějin stává dominantní, formující další kultury a určující základní pohled na svět. Kde jsou kořeny této dominance? Jak vznikala myšlenka Evropy v raném středověku? V čem je evropská kultura přínosem? V čem je nějaké možné ohrožení? Co jsou vlastně evropské hodnoty a jsou tyto hodnoty křesťanské? A především, jak je Evropa příležitostí a možností dalšího vývoje? A jaký mají vliv tyto úvahy na náš života a na naši konkrétní činnost?