12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

Mgr. Ivana Vostárková

Věnuje se individuální hlasové a mluvní terapii, koučování. Při práci s klientem se zaměřuje na odstraňování překážek přirozeného hlasového a mluveného projevu, směřujícímu ke schopnosti sebevědomého komunikování – v mluvě i ve zpěvu. V rámci koučování vede klienty k objevování vlastních zdrojů a ke schopnosti se pohotově a přesně vyjadřovat. Při práci využívám principy psychosomatických souvislostí.

PŘEDNÁŠKA


Hlas je zrcadlem osobnosti

Sobota | 11:15 – 12:15

Lidský hlas v sobě skrývá mimořádný, často neuvědomovaný potenciál. Hlasový projev vždy p r a v d i v ě vypovídá o tom, jak sami sebe prožíváme, jak se pojímáme v konkrétním okamžiku. Hlasem nelze lhát, kalkulací a kontrolou ho lze pouze omezovat. Slovem dnes dokážeme lhát velmi zručně. Prostřednictvím  práce s hlasem můžeme obnovovat citlivější, hlubší, pravdivé vnímání sama sebe a tím směřovat k navozování harmonie mezi tělem, myslí a psychikou. V dnešní době rozvinutých komunikačních technologií a sociálních sítí se živý hlas dostává do pozadí, tím ovšem odsouváme do pozadí i sami sebe. Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou.

WORKSHOP


Role lidského hlasu v procesu učení (se)

Sobota | 8:15 – 9:45

V procesu učení hraje hlas pedagoga/přednášejícího nezastupitelnou, často neuvědomovanou roli. Hlas sám o sobě je již sdělením – je otiskem jeho vnitřního vztahu ke zprostředkovávanému tématu, je pravdivou výpovědí o pojetí jeho role pedagoga. Hlas pedagoga tím vytváří i atmosféru prostředí i společenství, ve kterém se bude výuka odehrávat. Jeho hlas se svým působením stává často vzorem kultivovaného projevu! Hlas každého člověka i pedagoga vypovídá o kultuře vztahů.