12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

Beseda s Yvonou Kunovou a Jaromírem Baslerem

Yvona Kunová | Psychoterapeutka, která o sobě říká…“K terapeutické profesi mě přivedl můj vlastní životní příběh a touha poznávat život v jeho souvislostech. Touha po poznání sebe sama, touha po porozumění tomu, co a jak  v životě prožívám, touha po zlepšení vztahů, touha potom, naučit se žít tady a teď, touha najít smysl každého svého konání, smysl svého života“. 

Mgr. Jaromír Basler | Psychoterapeut, supervizor v pomáhajících profesích, lektor vzdělávání zaměřeného na umění komunikace, řešení problémů a konfliktů, rozhodování, plánování a spolupráci v osobním i profesionálním životě, kouč v komerční sféře.


Supervize – co může poskytnout nám, zdravotníkům?

Supervize poskytuje významnou formu podpory. Dává příležitost dívat se na věci s odstupem a pustit se do hledání nových možností, vyvarovat se vytváření konfliktů či vstupování do nich. Dává možnost sdílet starosti i názory své i druhých v bezpečném, nehodnotícím prostředí. Supervizi lze využít také v náhlých krizových situacích jako podpůrný nástroj úspěšného řešení konfliktů. Je to prevence syndromu vyhoření, kterým jsou zdravotníci podstatou své práce ohroženi. Chtěli byste supervizi zavést na vašem pracovišti? Máte otázky na zkušené supervizory či vaše kolegy, kteří již zkušenost se supervizí mají? Přijďte na besedu, zeptejte se, sdílejte. Besedu povedou supervizoři Yvona Kunová a Jaromír Basler.