12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

Beseda s Danou Bedlánovou a Jarmilou Čiernou

Supervize – co může poskytnout nám, pedagogům? 

Supervize poskytuje významnou formu podpory. Dává příležitost dívat se na věci s odstupem a pustit se do hledání nových možností, vyvarovat se vytváření konfliktů či vstupování do nich. Dává možnost sdílet starosti i názory své i druhých v bezpečném, nehodnotícím prostředí. Supervizi lze využít také v náhlých krizových situacích jako podpůrný nástroj úspěšného řešení konfliktů. Je to prevence syndromu vyhoření, kterým jsou pedagogové podstatou své práce ohroženi.

Chtěli byste supervizi zavést na vašem pracovišti? Máte otázky na zkušené supervizory či vaše kolegy, kteří již zkušenost se supervizí mají? Přijďte na besedu, zeptejte se, sdílejte. Besedu povedou supervizorky Dana Bedlánová a Jarmila Čierná. V neděli od 13:30 do 15:00.