KVĚTEN–ČERVEN 2021 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTVSTUPENKY

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Významná česká filosofka, fenomenoložka, pedagožka a spisovatelka.

PŘEDNÁŠKA


Žít z vlastního pramene

Sobota 12. 6. 2021 | 11:00 – 12:30 | osobní setkání

Žít z vlastního pramene znamená být usebrán, být u sebe. V tomto „u sebe“ je zároveň přítomný celek, bytí, které prožíváme a ze kterého vždy poprvé a naposled žijeme. Otevírá se tady to vzácné, podstatné a posvátné. Vždyť nakonec bytí, otevřenost a pravdivost v životě nebo láska poukazují na totéž.