12. – 14. ČERVNA 2020 | TÉMA: PŘÍLEŽITOSTCOVID-19

Online terapie

Online psychoterapie s psycholožkou Naďou Grosamovou

Jak zvládnout náročné období spojené nejen s koronakrizí? Jak se vypořádat s nejistotou nebo strachem? Potřebujete se poradit o problémech v zaměstnání nebo o soukromém životě?

Využijte individuální online setkání s PhDr. Naďou Grosamovou, která je tu pro Vás. Téma psychoterapie určujete sami. Zarezervujte si svůj termín ještě dnes!

REZERVAČNÍ KALENDÁŘ

Cena terapie je 790 Kč/ 50 minut

Cena pro studenty 490 Kč/ 50 minut

Celý výtěžek ze všech terapií jde na podporu aktivit (např. Kamba Festival, Kamba Student) neziskové organizace Kamba, která svou činností dlouhodobě podporuje zdravotníky a sociální pracovníky.

Počet míst je omezen. Prosíme zájemce, aby si svůj termín ZAREZERVOVALI co nejdříve a s předstihem!

Více o Nadě Grosamové:

PhDr. Naďa Grosamová je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK Praha. Poté absolvovala tříleté postgraduální studium aplikované psychologie na FFUK Praha. V letech 1990 -1993 prošla Evropským výcvikovým programem v terapii zaměřeným na člověka garantovaném Person Centered Aproache Institut Lugano a v letech 1994-1997 Training Facilitation Supervizion. V obou programech se učila od přímých spolupracovníků Carla Rogerse např. Freda Zimmeringa,Carla Dewonsiera nebo Poly Yossifides. V roce 2007 absolvovala základní výcvik v NLP (neurolingvistické programovaní) u společnosti Metacoaching (Be).